Alternative content

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 
ค้นหาจากร้านค้าสมาชิก

หัวข้อ : การอัดภาพ ปัญหาโลกแตก
การเตรียมไฟล์เพื่อนำไปพิมพ์หรืออัดที่LAB

โดยปกติส่วนใหญ่ เมื่อเวลามีคำถามแบบนี้เกิดขึ้น ผู้ที่มาให้คำแนะนำส่วนใหญ่จะแนะนำว่า ให้ใช้หลักการคำนวน ความกว้างคูณ 300 และ ความยาว คูณ 300 = ความละเอียดที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์ภาพขนาด 4x6 นิ้ว (ในร้านถ่ายรูปจะเรียกขนาดนี้ว่า 4R ถ้า 5x7 นิ้ว ก็เรียกว่า 5R เป็นต้น) เมื่อใช้สูตรข้างต้น ก็คือ 4x300 และ 6x300 จะเท่ากับ 1200 และ 1800 pixels เมื่อคิดเป็นจำนวนพิกเซลรวม (Pixels) ก็จะเท่ากับ 1200x1800 = 2,160,000 Pixels (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นพิกเซล) เป็นต้น
จากสูตรการคำนวนข้างต้นนั้น ถามว่าใช้ได้ไหม คำตอบของผมคือ "ใช้ได้ครับ" แต่จากสูตรข้างต้นนี้เป็นเพียงการเตรียมไฟล์ก่อนพิมพ์ โดยใช้สูตรคำนวนการคูณที่ 300 เท่านั้น แต่ในกระบวนการพิมพ์จริงๆนั้น คุณรู้หรือไม่ว่า เครื่องอัดรูปตามร้านถ่ายรูป สามารถแสดงความละเอียดเพื่อฉายแสงลงบนกระดาษได้กี่พิกเซล ตรงส่วนนี้แหล่ะครับที่เป็นกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวกับคุณภาพของรูปที่ได้ออกมาด้วย (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แสง, สี, ความคมชัด)
ลองคิดกันดูเล่นๆว่า สมมุติว่าใช้ไฟล์ที่มีความละเอียด 2 ล้านมาอัดรูปขนาด 4x6 นิ้ว แต่หัวที่ใช้ฉายแสงของเครื่องอัดรูปดิจิตอล มีความละเอียดอยู่ที่ 1024x768 (786,432 พิกเซล ซึ่งความละเอียดระดับนี้ ในวงการ IT ถือว่าเป็นความละเอียดระดับ 1 ล้านพิกเซล) เมื่อนำค่าความละเอียด 2,160,000 หักลบกับ 786,432 จะมีค่าเท่ากับ 1,373,568 นั่นหมายความว่า ความละเอียดในภาพจะหายไป 1,373,568 จุด (ลักษณะนี้ ก็คือการย่อพิกเซลลง) โอกาสที่ภาพของคุณจะมีการจัดเรียงตัวของพิกเซลใหม่ ก็จะมีมากตามไปด้วย เช่น บริเวณเส้นโค้ง หรือเส้นตรงแบบเฉียง จะมีโอกาสเห็นเป็นหยักๆนิดๆ ภาพจะไม่เนียน เพราะการเคลื่อนตัวของพิกเซลอาจทำให้แต่ละจุดทับกัน เหลื่อมกันได้
เริ่มมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้คำถามก็คือว่า ในกรณีที่ต้องการภาพขนาด 4x6 นิ้ว แบบยังคงคุณภาพความคมชัดที่เหมือนดูในจอคอมพิวเตอร์ของเราจริงๆ ตอบแบบง่ายๆเลยก็คือ ใช้ความละเอียดเท่ากัน หรือมากกว่าความละเอียดของเครื่องอัดสักเล็กน้อย ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับ (หากใครที่เคยนำฟิล์มไปอัดกับเครื่องดิจิตอล แล้วทางร้านบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดีให้ด้วย จะเห็นว่าไฟล์ไม่ได้ใหญ่โต มโหฬารอะไรเลย แค่หลักร้อยเคเท่านั้น) และบางทีทางร้านอาจจะมีการย่อไฟล์รูปของคุณก่อนทำการพิมพ์ด้วยซ้ำ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งพิมพ์ (เพราะบางคนเล่นถ่ายมาที่ 8-10 ล้านพิกเซล โดยไม่มีการย่อไฟล์ให้เหมาะสมสำหรับขนาดรูปที่ต้องการพิมพ์ เพราะเข้าใจว่าพิกเซลยิ่งเยอะ ภาพจะยิ่งชัด ความคิดนี้ยังไม่ถูกทั้งหมดนะครับ)
จากข้อมูลข้างบนพอจะสรุปได้ดังนี้
1. หากไฟล์เล็ก แต่นำมาขยายใหญ่เกินกว่าความเป็นจริงเยอะ ส่วนใหญ่จะไม่ชัด หรืออาจเห็นพิกเซลที่จำลองขึ้นมาโดยซอฟแวร์ที่ใช้ขยาย
2. หากไฟล์รูปมีความละเอียดพอดีกับ ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ภาพที่ได้จะใกล้เคียงกับการดูจากจอคอมพิวเตอร์ ที่การดูแบบ Actual size
3. หากไฟล์รูปมีความละเอียดมากกว่า ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ภาพจะจัดเรียงพิกเซลใหม่ (มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการย่อตัวลงมาของไฟล์รูป) หากจัดเรียงใหม่ไม่มาก ก็อาจไม่แตกต่างกับ ข้อ 2. เลย แต่ถ้ามีการจัดเรียงพิกเซลใหม่มากๆ เช่นไฟล์รูปใหญ่มาก (8 ถึง 10 ล้านพิกเซล) แต่ย่อลงมาเพื่อพิมพ์ภาพแค่ 4x6 นิ้ว หากทำการย่อด้วยซอฟแวร์ และใส่ฟิลเตอร์เพิ่มความคม (Sharp filter) ด้วยค่าที่เหมาะสม คุณภาพอาจดูดีกว่าข้อ 2. ก็เป็นได้ (แต่เชื่อว่า ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่) แต่ถ้าไม่ได้ย่อด้วยซอฟแวร์ที่เหมาะสม แต่ให้เครื่องพิมพ์ (Printer) ฉายแสงตามความละเอียดของเครื่องพิมพ์เอง ภาพจะมีโอกาสเกิดเส้นหยักมากกว่า ในบริเวณเส้นโค้งภายในภาพ
เพราะฉะนั้นก่อนนำไฟล์รูปไปอัด หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ใดๆ ให้คิดก่อนว่ารูปที่ต้องการพิมพ์ คือขนาดเท่าไหร่ และเครื่องพิมพ์มีความละเอียดสำหรับการพิมพ์ที่เท่าไหร่ แต่จากประสบการณ์ ผมขอแบ่งความละเอียดของไฟล์รูป สำหรับการพิมพ์ ดังนี้

1* ขนาดภาพ 3x5 นิ้ว (3R), 2P, 4P หรือเล็กกว่านั้น, ความละเอียดขั้นต่ำที่ 640x480 (307,200 px), ความละเอียดขั้นสูงที่ 1024x768 (786,432 px)
2* ขนาดภาพ 4x6 นิ้ว (4R), 5x7 นิ้ว (5R), 6x8 นิ้ว (6R), ความละเอียดขั้นต่ำที่ 1024x768 (786,432 px), ความละเอียดขั้นสูงที่ 200x1800 (2,160,000 px)
3* ขนาดภาพ 8x10 นิ้ว, 10x12 นิ้ว, 12x15 นิ้ว (A3), ความละเอียดขั้นต่ำที่ 1200x1800 (2,160,000 px), ความละเอียดขั้นสูงที่ 2160x1440 (3,110,400 px)
4* ขนาดภาพ 16x20 นิ้ว หรือเทียบเท่า A2, ความละเอียดขั้นต่ำที่ 3 ล้านพิกเซล (Pixels) ขึ้นไป, ความละเอียดขั้นสูงที่ 4 ล้านพิกเซล (Pixels)
5* ขนาดภาพ 20x24 นิ้ว หรือเทียบเท่า A1, ความละเอียดขั้นต่ำที่ 4.5 ล้านพิกเซล (Pixels) ขึ้นไป, ความละเอียดขั้นสูงที่ 5.5 ล้านพิกเซล (Pixels)
6* ขนาดภาพ 24x36 นิ้ว หรือเทียบเท่า A0, ความละเอียดขั้นต่ำที่ 6 ล้านพิกเซล (Pixels), ความละเอียดขั้นสูงที่ 7 ล้านพิกเซล (Pixels)

จาก1-6 เป็นค่าโดยประมาณนะครับ ไม่ใช่ตัวเลขที่ต้องเป๊ะๆทุกครั้ง ในบางครั้งภาพที่ถ่ายมา อาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับค่าตัวเลขใน1-6 ก็ยังสามารถพิมพ์ได้ โดยการใช้ซอฟแวร์ขยายด้วยการจำลองพิกเซลเสริมเข้าไปในไฟล์ภาพ (interpolated) ตามขนาดที่ต้องการพิมพ์ให้เหมาะสม
นี่แหล่ะ เมื่อทำความเข้าใจกับเรื่องนี้สักหน่อย คุณก็จะสามารถมั่นใจได้ว่า ภาพที่คุณนำไปพิมพ์นั้น จะมีความคมชัด หรือคุณภาพโดยรวม ใช้ได้หรือไม่ จะได้ไม่ต้องพยายามหาไฟล์ใหญ่ๆไปพิมพ์เท่านั้น (เกินความจำเป็นไปป่าวๆ และอาจเกิดการเรียงตัวใหม่ของพิกเซล ที่อาจจะทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปด้วย) ทางร้านที่ให้บริการก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการ ย่อขยาย ไฟล์ของเรา โดยไม่จำเป็น


 
(ภาพนี้เป็นต้นฉบับทั้งตัดต่อแต่งทุกอย่าง 3008x2000Pixels Resolution72Pixels/inch)
 

(แล้วก็ Crop 6000x7200Pixels Resolution 300 Pixels/inch = 20x24 inch) ส่งอัดแล้วก็ได้เช่นภาพนี้

โพสโดย : ผาแดง ส่งข้อความ, E-Mail : แสดงเฉพาะสมาชิกที่ login,

เมื่อ : ๒๙ ก.ค.๒๕๕๑ ๑๒:๑๖:๒๙, IP Address : 118.172.130.112ไปชมร้านพระเครื่องเข้าชมร้านสมาชิก
 

ตอบกระทู้-แสดงความคิดเห็น กรุณา Login เข้าสู่ระบบ หรือสมัครเป็นสมาชิก Club ก่อนนะครับ

eXTReMe Tracker